Služby

Co můžeme pro Vás udělat

Prezentace Quality Brands

Naše Služby - Quality Brands, s.r.o.

Call Center - Telemarketing - Telemarketing

  • bankovnictví a pojišťovnictví
  • ověřování a výběr vhodných adres
  • 24 hodinové zakaznické hotline
  • získávání nových zákazníků pro banky a kreditní produkty
  • plánování schůzek
  • up & cross selling
  • kampaně na udržení a znovuziskání zákazníků
  • průzkumy - ověřování spokojenosti klientů
  • administrativa a služby spojené s prodejem zboží